Ägare och aktiedata

De fem största aktieägarna   Andel i %
Membit Members Only AB   8,85%
Samnode AB   7,01%
Avanza Pension   4,23%
Michael Lindström   4,07%
Nordnet Pensionsförsäkring   3,83%
Summa   27,99%

Aktiebok 2019-12-31

Amnode AB på marknadsplatsen Spotlight