Ägare och aktiedata

De fem största aktieägarna   Andel i %
Samnode AB, Sam Olofqvist   7,01%
Sala Kebab AB   3,48%
Gary Börjesson   2,94%
Member Members Only AB, Lars Save   2,91%
Avanza Pension   2,83%
Summa   19,17%

De 5 största aktieägarna representerar 19,17% av totala antalet aktier 565 176 900, 2020-03-31

Amnode AB på marknadsplatsen Spotlight