Ägare och aktiedata


De tio största aktieägarna ca. andel i %
Member Members Only AB 25,07%
Samnode AB 10,34%
Mikael Fransson 10,33%
Carl Tunberg 7,56%
Anita Regnsjö 5,92%
Kent Olsson Förvaltning AB 4,57%
Nordnet Pensionsförsäkring  1,85%
Nordea Liv & Pension 1,62%
Anders Lindström  1,62%
Avanza Pension försäkring 1,17%
Summa 68,4%

De tio största aktieägarna representerar 68,4% av totala antalet aktier 3 391 068, 2022-12-31. 

Amnode AB på marknadsplatsen Spotlight