Ägare och aktiedata


De tio största aktieägarna Antal aktier   Andel i %
Member Members Only AB och Lars Save 257 500 15,19%
Mikael Fransson 192 600 11,36%
Avanza Pension försäkring 126 291 7,45%
Anita Regnsjö 86 056 5,08%
Sala KEBAB AB 79 200  4,67%
Martin Falqvist 55 000  3,24%
Kent Olsson Förvaltning AB 50 000  2,95%
Sandrevet Invest AB , L Delin 46 800  2,76%
Samnode AB 39 636  2,34%
Magnus Sjögren 23 000 1,36%
Summa 956 083 56,39%

De tio största aktieägarna representerar 56,39% av totala antalet aktier 1 695 534, 2020-12-31

Amnode AB på marknadsplatsen Spotlight