Finansiella data och nyckeltal

Mkr  2018-03-31 2017-03-31
Totala intäkter 21,57 20,51
Rörelseresultat -1,18 -2,85
Rörelsemarginal (%)  -5,47  -13,90
Nettoresultat -1,51 -3,31
Resultat per aktie (kr)  -0,01 -0,05
Eget kapital 0,11 0,32
Summa tillgångar 59,59 66,80
Långa skulder 6,65 8,37
Antal aktier 174 447 704 66 357 184