Styrelse och bolagsstyrning

Styrelse

Lars Save, styrelseledamot och styrelsens ordförande
Född 1954, ledamot sedan 2011

Sam Olofqvist, styrelseledamot, VD
Född 1957, ledamot sedan 2018

Kent Olsson, styrelseledamot 
Född 1944, ledamot sedan 2021

Lars-Olof Delin, styrelseledamot
Född 1971, ledamot sedan 2018

Mikael Fransson, styrelseledamot 
Född 1965, ledamot sedan 2021

Bolagsordning

Bolagsordning Amnode AB (pdf)

Insynspersoner

Sam Olofqvist, 2013

Peter Ågren, 2015

Lars Save, 2010

Lars-Olof Delin, 2018

Kent Olsson, 2021

Mikael Fransson, 2021

Revisor

JF Revision AB, Täby
Johan Fransson, auktoriserad revisor

+46 (0)708-60 04 54

johan@jfrevision.se