Styrelse och bolagsstyrning

Styrelse

Lars Save, styrelseledamot och styrelsens ordförande
Född 1954, ledamot sedan 2011

Sam Olofqvist, styrelseledamot
Född 1957, ledamot sedan 2018

 

Lars-Olof Delin, styrelseledamot
Född 1971, ledamot sedan 2018

Bolagsordning

Bolagsordning Amnode AB (pdf)

Insynspersoner

Sam Olofqvist, 2013

Peter Ågren, 2015

Lars Save, 2010

Lars-Olof Delin, 2018

Revisor

JF Revision AB, Täby
Johan Fransson, auktoriserad revisor

+46 (0)708-60 04 54

johan@jfrevision.se